fbpx

Lichter leven: vanuit Liefde voor jeZelf

De energie op aarde wordt steeds Lichter. Maar dit betekent niet dat voor alle Lichtwerkers ook direct het leven Licht wordt. Veel Lichte zielen voelen juist tijdens deze verlichting van het leven op aarde eerst zelfs een mate van stress.

Om weer werkelijk Licht te kunnen leven is het daarom belangrijk om weer bewust Lichter te gaan leven. Wat eigenlijk gaat over leven vanuit liefde voor jeZelf. En loslaten wat jou niet meer dient. Ook gaat het over toelaten. Leren toelaten wat écht bij je hoort. Bij jou als ziel.

De moderne wereld overweldigt

Wanneer we als Lichte en sensitieve ziel in deze moderne tijd worden geboren is de kans groot dat het moderne leven ons direct al overweldigt. Niet omdat we zwak zijn of dat er iets mis is met onze sensitiviteit. Maar omdat de moderne wereld niet is gemaakt voor mensen zoals jij en ik.

De wereld waarin we nu (nog) leven is namelijk gericht op overleven. En goed kunnen overleven vraagt heel andere kwaliteiten dan de talenten die jij van nature hebt. Waardoor de kwaliteiten die jij vanuit je ziel hebt meegebracht in deze tijd op aarde als ‘onbelangrijk’ worden gezien.

Overleven

Onze moderne maatschappij wordt geregeerd door het recht van de sterkste en de macht van de rijkste. Waarbij kracht en rijkdom worden ingezet voor het in stand houden van een economie en machtsstructuur die niet altijd het geheel dienen. Mensen voelen zich afgescheiden. Van elkaar, van de aarde en van hun eigen kracht.

Natuurlijk is er ook Liefde. Maar het is een beperkte liefde. Er zijn voorwaarden aan verbonden. Ook is het een bange liefde. We zijn angstig om kwijt te raken wat we hebben. Te verliezen wat ons dierbaar is. En we doen er alles aan om datgeen waar we van houden ook te béhouden.

Jouw leven begon met een schok

De maatschappij waar we nu in leven heeft een bepaalde energie. Een sfeer die door veel Lichtwerkers als ‘koud’ wordt omschreven. Van veel Lichtwerkers hoor ik dan ook dat hun leven begon met een schok. Het pijnlijke besef op een plaats te zijn waar het energetisch koud of onwelkom aanvoelt.

Lichter leven Lichtwerkers Spirituele Transformatie Academie

Wanneer jij je realiseert waar je vandaan komt (voor je geboren werd) is die schok heel logisch en verklaarbaar. Want de energetische plek van waaruit je naar de aarde bent gekomen (jouw spirituele Thuis) is een plek waar het Licht is. De gemeenschap waar jij leefde is een gemeenschap die vanuit Eenheid gedragen wordt. Onvoorwaardelijke Liefde is alles-wat-er-is.

De stress slaat toe

Je kunt je voorstellen dat direct aan het begin van je leven de stress toeslaat, wanneer je vanuit een Thuis dat Licht is opeens met je volle bewustzijn op de koude aarde landt.

Want wat is het moderne leven een enorme koude douche, wanneer je vanuit een Lichte energetische leefgemeenschap komt. Een plek waar iedereen haar rol en missie in het geheel kent. En vreugde ontleent aan het leven van die missie. En wat geeft het een immense stress als niet alleen de mensen om je heen maar ook jijzelf acuut dat Licht vergeten bent. Je voelt een diepe pijn omdat je iets dierbaars kwijt bent – maar wát ben je verloren?

De stress blijft onbewust aanwezig

Die eerste stress en pijn blijft na je geboorte onbewust aanwezig. In je lichaam, in je denken en je voelen. Het is een onbewuste spanning die doorwerkt in alles wat je ervaart.

Iets in jou blijft zoeken naar datgene wat je mist. Want alles wat je hier op aarde vindt is anders dan datgene wat je eigenlijk zoekt: onvoorwaardelijke Liefde, helder Licht, diepe voldoening en zingeving. En zolang je niet vindt wat je zoekt levert dit spanning op. Je mist iets en je wéét onbewust dat die leegte in je hart gevuld moet worden.

Niet gebouwd voor deze maatschappij

Daarbij is ook jouw lichaam en energiesysteem eigenlijk niet gebouwd voor de huidige moderne maatschappij. Jouw lichaam (met het daarbij behorende energiesysteem) is namelijk in eerste instantie niet ontworpen voor het overleven binnen deze maatschappij, maar voor je ziel.

Lichter leven Lichtwerkers Spirituele Transformatie Academie

Want ook al heb je dit op school waarschijnlijk niet geleerd: het werkelijke doel van je lichaam is een spiritueel doel. Jouw ziel kan namelijk met behulp van je lichaam een menselijke ervaring hebben. En dankzij jouw prachtige menselijke lichaam kan je ziel haar spirituele missie op aarde uitvoeren.

Tempel van Liefde en Licht

Omdat jouw ziel Licht is (en oneindig Liefdevol) is jouw lichaam oorspronkelijk ontworpen voor het dragen van Liefde en Licht. Als een tempel voor dit Licht. Een tempel met kamers en ramen. Zodat het Licht van je ziel via die ramen haar Licht in de wereld om zich heen kan verspreiden.

Daarbij is een lichaam dat is ontworpen als drager van Licht is van nature een fijnbesnaard en sensitief instrument. Want Licht is subtiel, fijnstoffelijk. En het draagt de meest magische en uitzonderlijke Lichtcodes in zich.

Jouw lichaam moet sensitief zijn

Het lichaam van een Lichtwerker moet dus wel sensitief zijn. Soms misschien gevoeliger dan je nu nog lief is. Zelfs als het in deze huidige tijd soms letterlijk pijnlijk en stressvol is om met een sensitief lichaam te leven, dan nog is jouw gevoeligheid essentieel.

Want alleen een (hoog) sensitief lichaam is een lichaam dat al die prachtige Lichtcodes van je ziel kan dragen, uitdragen en ontcijferen. En alleen een sensitief lichaam kan compassievol voelen waar en wanneer dit Licht in de wereld nodig is, gemanifesteerd mag worden.

Wat kun je doen om Lichter te gaan leven?

Als eerste mag je de angst loslaten, dat er als Licht en sensitief mens iets ‘mis’ met je is. En mag je toelaten dat het echt niet niks is om als Lichte ziel in deze tijd op aarde te zijn.

Om vanuit jouw Lichte spirituele Thuis naar de aarde te reizen vraagt moed, vertrouwen en een immense kracht. En jij als ziel hebt die moed, dat vertrouwen en die weergaloze kracht. Als je die niet had? Dan was je niet eens aan je reis naar de aarde begonnen.

Lichter leven Lichtwerkers Spirituele Transformatie Academie

Daarbij is het goed je te blijven realiseren dat je deze reis naar de aarde met een doel begonnen bent. Jij komt hier als Lichtwerker om verandering en ver-Lichting te brengen. Ook al staat de huidige maatschappij nog niet te springen om verandering – het is tijd voor een Nieuwe Tijd waarin we als mensheid weer vanuit Liefde en Licht kunnen leven.

Jij bent een weergaloos stralende ziel

Als tweede mag je nu écht toe gaan laten dat jij oogverblindend mooi bent. Een onmeetbaar waardevol deel van het universum. En jouw spirituele missie (jouw zielsmissie) is enorm belangrijk. Niet alleen voor je ziel, maar voor al het leven op aarde. Wanneer jouw Licht straalt, breng jij letterlijk Licht in de wereld en in het collectieve menselijke veld.

En als je gaat zien hoe weergaloos mooi en belangrijk jouw Licht is, is de stap naar Lichter leven een niet zo grote stap.

Lichter leven: Licht voor je lichaam

Want als jij letterlijk met jouw Licht niet alleen jezelf maar ook de wereld kunt verlichten, waarom zou je dan jezelf onthouden wat je nodig hebt? En waarom zou je niet óók je lichaam (jouw prachtige tempel voor Licht) geven wat het wérkelijk nodig heeft?

En natuurlijk heeft je lichaam dan de ‘gewone’ dingen nodig. Zoals beweging, rust, goede voeding en verbinding.

Maar behalve dit heeft het lichaam van een Lichte ziel nog zoveel méér nodig. En dit is belangrijk, juist voor jou als sensitieve ziel. Want jouw lichaam heeft niet genoeg aan materiële voeding en rust alleen.

Jouw lichaam snakt naar Liefde en Licht

Jouw lichaam (en het bijbehorende energiesysteem) snakt namelijk naar de voeding van Liefde en Licht. En ze hongert naar het gevoel van kracht, enthousiasme en voldoening, zoals alleen het leven van je spirituele missie geeft.

Ze heeft dit Licht zelfs zo hard nodig, dat er een vorm van stress kan ontstaan als er niet genoeg Licht aanwezig is. Paniek zelfs, een diepe onrust tot in je cellen. Want het is eenvoudig: jouw lichaam is gemaakt voor Licht. En jouw lichaam zal pas werkelijk rusten wanneer jij als mens Lichter kan leven.

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Snakt jouw lichaam (en haar bijbehorende energiesysteem) naar Licht? Breng Licht in je leven met behulp van deze gratis Lichtmeditaties

……………………………………………………………………………………..

Blijf Gratis op de Hoogte van nieuwe Artikelen

We zijn blij met je aanmelding. En gaan natuurlijk zorgvuldig met jouw gegevens om!

Lichter leven: vanuit Liefde voor jeZelf